Manege, kostnader & regler

Kostnader och manegeregler

ALL RIDNING SKER PÅ EGEN RISK

Använd gärna inbetalning via BG 776-7189

Swish 1235932421

 

Manegekort kalenderår     4000 kr per häst och ryttare

Manegekort för flerhäst     7000 kr och då ingår skrittmaskin

Manegehyra/gång             110 kr

 

Manegen är tillför stallets hästar, anordnade träningar och de som har manegekort. För att få rida på Stall Hamra måste regler respekteras och att man är aktsam om anläggningen. 

Ridande som vill lösa manegehyra per gång är möjligt endast om man är inbjuden av medlem hos Stall Hamra. Medlem är någon som är uppstallad på Hamra eller har manegekort. Medlemmen har ansvar för sin inbjudna gäst .

Stallets hästar får i undantagsfall rida eller ledas under tid som är bokad för annan tränare om denne inte stör, och det är den bokade tränaren som gör bedömningen om det är ok. Longering, tömkörning, hoppning eller träning för annan tränare är inte ok undertiden någon annan rider för av stallets godkänd träning. 

Normala ridhusregler gäller Vi håller ett lågt och ödmjukt tonläge. Ideella krafter har förtursrätt och ska visas stor respekt. Ideella krafter är de som hjälper till med hinder, mockar osv. De ska kunna hjälpa till utan risk att bli påridna.

Använd aldrig mer belysning än nödvändigt. Vid vanlig ridning använd endast översta knappen. Släck efter avslutad ridning.

Hoppning utöver hindertid får ske efter överenskommelse eller om det inte stör någon. Undvik att rida ensam. Hinder skall bäras ut och ställas på sin plats i direkt anslutning till att ridningen avslutas. Underlaget skall återställas med kratta om det behövs. Hinder kan ibland stå framme på ridbanan. Sommartid kan det finnas hinder framme, företrädesvis på utebanorna (gräs och grus). Vintertid kan det finnas hinder inne i manegen. Hela banor med hinder i manegen får endast stå framme i minimal omfattning och då meddelas det på stallets FB och vita tavlan i manegen. En grundregel är att en volt ska hållas fri från hinder.

Aktsamhet om hindermaterialet. Inga bommar ska utsättas för fukt och väta, därför ska alla bommar bort från marken efter avslutad användning. För cavelletti och andra markbommar används helst omålade bommar eller de som är i det största behovet av ommålning. De äldre plastbommarna, skumgummibommar och plaströr får också användas till markbommar. Markbom till hinder som tillhör hopphindret får vara vilken bom som helst, en sådan bom har ingen ökad risk för tramp/skador.

Tävlingshindren är de hinder som används till pay and jump. Dessa hinder förvaras inlåsta och är inte blandade med övriga hinder den större tiden av året. Dessa hinder är proffsmålade och vi är extra rädda om dessa. De får endast användas av ekipage som kan hoppa. Hästar som kravlar sig över bommar använder träningshinder och absolut inte dessa hinder. Man använder aldrig dessa hinder som galoppbommar, cavelletti eller liknande då bommarna har ökad risk för skador och tramp av hovar.

Longering sker på sådant sätt att inte underlaget förstörs. Förflytta er över banan, så att det inte blir ett plattområde efter dina fötter och sedan ett upptrampad spår runt efter hästen. Använd så mycket av banan som möjligt. Longering får inte påverka annan ridande, då får longeringen vänta till den ridande är färdig. Vi rider i första hand i manegen och därefter longering och annan aktivitet. När det kommer tränare till vår anläggning så vill vi gärna ha det extra fint. Om det är harvat inför träning så longerar vi inte.

Noggrann mockning skall ske i ridhus, paddock och gårdsplan, underlaget skall återställas, skräp slängs i avsedda papperskorgar. Mockning ska också ske på grusvägarna runt stallet. Bilisterna och grannarna visar oss hänsyn om vi visar vår omgivning hänsyn. Om det finns gödsel på vägen, sparka gärna ner den i diket. Det är bra för oss alla att vägen hålls ren. Tänker även på ”dalen runt” som används av många gående. Om man ser gödsel eller skräp som man inte själv är orsak till, så ta bort det också. Vi kan alla glömma och nästa gång kan det vara du som har glömt.

Stall Hamra är en privat anläggning och det finns ingen annan försäkring som gäller för dig än den som du själv har tecknat och betalt för.

Stall Hamra tar inget ansvar för dig, din häst eller din utrustning.

 


                                                                                                                                  

 

Välkomna till Stall Hamra

Ucklahoma, Just for fun!!

Sofia Westergren

0705-776376 sofia@stallhamra.se

Dan  Westergren

0702-582985

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Stall Hamra via Nyhetsbrevet. Skriv in din mail redan idag här