Loshoppning

  Nellie Danielsson och Sofia Westergren hjälper dig att löshoppa din häst. Vi löshoppas enligt det system som sker under unghästbedömning eller efter dina önskemål. Viktigt att hästen har roligt. 

 

Betalning sker direkt till Nellie, kontant eller swish 0705-776495. 

 

Hjälphinder 1 skall bestå av en bom 60 cm över marken med markbom 30 cm framför hindret. Hjälphindret placeras 3,0 m efter den sneda markbommen, mätt mitt på bommen.  

Hjälphinder 2 skall bestå av en bom 60 cm över marken med markbom 30 cm framför hindret. Hjälphindret placeras 7,0 m efter hjälphinder 1 och 17,5 m från kortsidan.  

Huvudhindret börjar som ett räcke med två bommar 80 cm över marken med markbom 10 cm framför hindret, när bedömningen börjar ska det vara en oxer.  

Huvudhindret placeras 7,30 m efter hjälphinder 2. Den bakre bommen ska vara 10 cm högre än den främre och vila på säkerhetsskållor.  Höjderna 110 cm, 120 cm och 130 cm markeras på stöden och längden 110 cm och 120 cm på väggen.  Beroende på banans (underlagets) beskaffenhet så har domaren möjlighet att i undantagsfall flytta huvudhindret +/- 20 cm.

                                                                                                                                  

 

Välkomna till Stall Hamra

 

Dan  Westergren

0701-582985

nellie@stallhamra.se

0705-776495

sofia@stallhamra.se

0705-776376

 

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Stall Hamra via Nyhetsbrevet.

Skriv in din mail här nu med detsamma :)