Regler

Ridregler

Vi har ett naturligt ridunderlag på våra ridbanor, fritt från plast och gummi.

 

Vem får rida på anläggningen?

Stall Hamra är en privat anläggning och man är välkommen till oss efter överenskommelse, eller inbjuden av uppstallad. 

Stallägarna meddelar när gräsbanan är öppen för ridning. Vid tveksamheter så är det alltid bättre att fråga än att chansa.

Manegen är i första hand till för stallets hästar, anordnade träningar och de som har manegekort. För att få rida på Stall Hamra måste regler respekteras och att man är aktsam om anläggningen. 

Det är möjligt att lösa manegehyra per gång om man är inbjuden av medlem hos Stall Hamra. Medlem är någon som är uppstallad på Hamra eller har manegekort. Medlemmen ansvarar för sin inbjudna gäst.

Stallets hästar får i undantagsfall rida eller ledas under tid som är bokad för annan tränare om träningen inte störs.

Longering, tömkörning, hoppning eller träning för annan tränare är inte tillåtet under tiden träning pågår som är godkänd eller arrangerad av stallet.

Normala ridhusregler gäller. Vi håller ett lågt och ödmjukt tonläge. Ideella krafter har förtursrätt och ska visas stor respekt. Ideella krafter är de som hjälper till med hinder, mockar osv. De ska kunna hjälpa till utan risk att bli påridna.

Det är roligt om så många som möjligt kan få träna och utvecklas. Omtanke, förståelse och kommunikation skapar möjligheter för att alla ska få plats.

 

Godkända träningar 

Fasta lektioner är prioriterade på anläggningen, du som är uppstallad kan rida om det pågår lektion och du rider omdömesfullt och inte stör lektionen, undantaget är grupp eller hoppträning. Utomstående får inte rida när det pågår lektion som de inte deltar i. Om någon enskild ryttare som är uppstallad eller har manegerkort ordnat egen privatlektion så är även övriga uppstallade eller ridande som löst manegekort välkomna att rida. De ridande som betalar per gång får inte rida under pågående lektion eller ta hit egna tränare. 

 

Privat lektion och hoppning

Lektion för instruktör får man ha på anläggningen om dessa faktorer är uppfyllda. Samma regler gäller för hoppning.

  1. På tider när det är få som rider, dvs dagtid 06.00 - 16.00. Det är inte tillåtet att ha egen träning vardagar mellan kl 16-20 utöver de träningar som redan finns. De träningar som redan finns kan man delta i och de står under rubriken ”fasta träningar” på hemsidan. Denna regel finns för att tillgodose övriga som vill rida. Helger kan vara enklare att finna lämplig tid på. Tänk alltid att det ska finnas möjlighet för övriga att rida på tid som inte begränsar deras ridutrymme i form av att någon har lektion eller hoppar.
  2. Uppfylls ovanstående så annonsera i gruppen för ”Stall Hamra anläggning”. Ställ frågan om det är ok med föreslagen aktivitet och ge utrymme för dialog med övriga intressenter att komma med önskemål eller deltaga så att det blir så smidigt som möjligt.

 

Hoppning

Hoppning får ske efter överenskommelse, efter tydlig annonsering på FB-gruppen ”anläggning” eller om det inte stör någon. Undvik att rida ensam. Underlaget skall återställas med kratta om det behövs. Hinder kan ibland stå framme på ridbanan. Sommartid kan det finnas hinder framme, företrädesvis på utebanorna (gräs och grus). Vintertid kan det finnas hinder inne i manegen. Hela banor med hinder i manegen får endast stå framme i minimal omfattning och då meddelas det på stallets FB och vita tavlan i manegen. En grundregel är att en volt ska hållas fri från hinder.

Aktsamhet om hindermaterialet. Inga bommar ska utsättas för fukt och väta, därför ska alla bommar bort från marken efter avslutad användning. För cavelletti och andra markbommar används helst omålade bommar eller de som är i det största behovet av ommålning. De äldre plastbommarna, skumgummibommar och plaströr får också användas till markbommar. Markbom till hinder som tillhör hopphindret får vara vilken bom som helst, en sådan bom har ingen ökad risk för tramp/skador.

Tävlingshindren är de hinder som används till pay and jump. Dessa hinder förvaras inlåsta och är inte blandade med övriga hinder den större tiden av året. Dessa hinder är proffsmålade och vi är extra rädda om dessa. De får endast användas av ekipage som kan hoppa. Hästar som kravlar sig över bommar använder träningshinder och absolut inte dessa hinder. Man använder aldrig dessa hinder som galoppbommar, cavelletti eller liknande då bommarna har ökad risk för skador och tramp av hovar.

Hinder skall bäras ut och ställas på sin plats i direkt anslutning till att ridningen avslutas. Underlaget skall återställas med kratta om det behövs. Hinder kan ibland stå framme på ridbanan. Sommartid kan det finnas hinder framme företrädesvis på utebanorna (gräs och grus). Vintertid kan det finnas hinder inne i manegen. Dock ska inte banan vara täckt med hinder, det får endast ske i mindre omfattning.

Longering, tömkörning

Longering sker på sådant sätt att inte underlaget förstörs. Förflytta er över banan, så att det inte blir ett plattområde efter dina fötter och sedan ett upptrampad spår runt efter hästen. Använd så mycket av banan som möjligt. Longering får inte påverka annan ridande, då får longeringen vänta till den ridande är färdig. Vi rider i första hand i manegen och därefter longering och annan aktivitet. När det kommer tränare till vår anläggning så vill vi gärna ha det extra fint. Om det är harvat inför träning så longerar vi inte. Lösa hästar på ridbanorna är aldrig tillåtet.

Mockning
Noggrann mockning skall ske i ridhus, paddock och gårdsplan, underlaget skall återställas, skräp slängs i avsedda papperskorgar. Mockningen ska göras innan du och din häst lämnar banan. Förslagsvis kan detta göras under avskrittning medan du leder din häst. En viktig rutin för att det annars är så lätt att glömma av och det är mindre risk att någon annan rider igenom och sprider ut gödseln. Gödseln syns bättre från hästryggen. Mockning efter hund ska givetvis också skötas.
Gödsel på ridbanan ger en hal yta och det kan leda till allvarliga skador på hästen!
Då måste botten bytas oftare vilket innebär en högre kostnad.

Mockning ska också ske på grusvägarna runt stallet. Bilisterna och grannarna visar oss hänsyn om vi visar vår omgivning hänsyn. Om det finns gödsel på vägen, sparka gärna ner den i diket. Det är bra för oss alla att vägen hålls ren. Tänker även på ”dalen runt” som används av många gående. Om man ser gödsel eller skräp som man inte själv är orsak till, så ta bort det också. Vi kan alla glömma och nästa gång kan det vara du som har glömt.

 

Belysning

Använd aldrig mer belysning än nödvändigt. Vid vanlig ridning använd endast översta knappen. Släck efter avslutad ridning.

 

ALL RIDNING SKER PÅ EGEN RISK! Stall Hamra är en privat anläggning och det finns ingen annan försäkring som gäller för dig än den som du själv har tecknat och betalt för.

Stall Hamra tar inget ansvar för dig, din häst eller din utrustning.

 

 

 

                                                                                                                                  

 

Välkomna till Stall Hamra

 

Dan  Westergren

0701-582985

nellie@stallhamra.se

0705-776495

sofia@stallhamra.se

0705-776376

 

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Stall Hamra via Nyhetsbrevet.

Skriv in din mail här nu med detsamma :)