Stall Hamra

Paradis för häst och ryttare

Stallmote Inne 2018 04 05

Protokoll

Närvarande: Pernilla J, Rebecka J, Lotta N, Cajsa K, Carin K, Joakim K, Victoria R, Gunilla R, Karin J, Sofia W

De närvarande godkände protokollet som avslutning tillmötet.

1. Rutin vid fint väder för hästarna
Intaget kommunicerar med kvällen. Vid fint väder så kan hö ges kl 16 och hästarna tas in senare.

2. Hur gör vi med att det blir en tom box majmånad?
Vi delar på passen.

3. Avmaskning, ifall det finns frågor
Hästarna kommer att avmaskas 2-3 gånger i år.

4. Arbetsdag stalletsbehov den 22 april
JA

5. Finns det behov av en gemensam dag för att alla ska hantera sina stängsel? 
Mötet önskade en dag för det arbetet. Dan meddelar

6. Pay and jump, vilka kan hjälpa till?
Vi gör ett FB-post där vi anmäler vilka som kan hjälpa till.