Tavlingsavstand

Tävlingsavstånd, storhäst medelsvår nivå

1 g.språng   7,2   - 8

2 g.språng   10,5 - 11

3 g.språng    14   - 16

4 g.språng     17 -  19

5 g.språng    22  -  23

6 g.språng    24,5- 26,5

7 g.språng    28   - 32,5

                                                                                                                                  

 

Välkomna till Stall Hamra

 

Dan  Westergren

0701-582985

nellie@stallhamra.se

0705-776495

sofia@stallhamra.se

0705-776376

 

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Stall Hamra via Nyhetsbrevet.

Skriv in din mail här nu med detsamma :)