Vagbeskrivning

Vägbeskrivning till Stall Hamra , Hålkekärr 104, 444 94 Ucklum

Från Göteborg, Söderifrån

 1. Kör E6 norrut mot Stenungsund

 2. Välj första avfarten mot Stenungsund, Ucklum.

 3. Sväng vänster i rondellen mot Ucklum

 4. Kör ca 6 km, nerför Grössbacke, vid foten av backen sväng höger där det står Hålkekärr, Lättklinkerbetong

 5. Vägen blir snart en grusväg. Kör ca 1,5 km och när vägen är en nedförsbacke som svänger vänster, så tar du höger i foten på den backen (detta är nerförsbacke nr 2 som du kör). Transporter parkeras på planen. Det finns personbilsparkering vid paddocken. 

  Välkomna! 

Från Uddevalla, Norrifrån

 1. Kör E6 mot Stenungsund

 2. Välj första avfarten mot Stenungsund, Ucklum, Välj höger fil mot Ucklum.

 3. T-korsning, kör vänster

 4. T-korsning, kör vänster, kör nerför Grössbacke och vid foten av backen sväng höger där det står "Hålkekärr, Lättklinkerbetong"

 5. Läs punkten 5 på vägbeskrivning från Göteborg.

Från Stenungsund

 1. Kör mot Ucklum, förbi bilprovningen och Munkeröds industriområde.

 2. Vid T-korsning, Grössbacke, sväng vänster. Vid foten på nedförsbacken, sväng vänster. Där finns det skylt Hålkekärr, Lättklinker mm

 3. Se punkten 5,

 

 

 

                                                                                                                                  

 

Välkomna till Stall Hamra

 

Dan  Westergren

+46 702-582985

(även engelska)

 

nellie@stallhamra.se

0705-776495

 

sofia@stallhamra.se

0705-776376

 

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Stall Hamra via Nyhetsbrevet.

Skriv in din mail här nu med detsamma :)